08:00 09/11/2016

VIB chia cổ phiếu thưởng 16,5%, sắp lên sàn UPCOM

Hương Giang

VIB đang đăng ký, lưu ký chứng khoán để sẵn sàng giao dịch trên sàn UPCOM đầu năm 2017

Tính đến cuối tháng 10/2016, tổng tài sản VIB đạt 93.079 tỷ đồng, tỷ lệ 
an toàn vốn (CAR) đạt 14,46%, nợ xấu giảm mạnh còn 1,49%.
Tính đến cuối tháng 10/2016, tổng tài sản VIB đạt 93.079 tỷ đồng, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 14,46%, nợ xấu giảm mạnh còn 1,49%.
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ lên 5.644 tỷ đồng, theo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước, trong kế hoạch tăng vốn năm 2016.

Trước đó, đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4/2016 của VIB đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 4.850 tỷ đồng lên 5.644 tỷ đồng thông qua việc chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 16,5%.

Những năm gần đây, VIB là một trong những ngân hàng thương mại có tỷ lệ chia cổ tức thuộc nhóm cao. Năm 2014, ngân hàng này chia cổ tức 9% bằng tiền mặt và 14% cổ phiếu thưởng; năm 2015, tỷ lệ chia 8,5% tiền mặt và 16,5% cổ phiếu thưởng.

Đối với hệ thống ngân hàng, việc chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếunhững năm gần đây đều phải có sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, dựa trên việc kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định, cũng như minh bạch và thể hiện hiệu quả trong hoạt động.

Cùng với kế hoạch tăng vốn trên, VIB cho biết đang thực hiện việc đăng ký, lưu ký chứng khoán để sẵn sàng giao dịch trên sàn UPCOM vào đầu năm 2017.

Theo đó, nhà đầu tư sẽ có thêm lựa chọn với cổ phiếu của một ngân hàng thương mại có chiến lược phát triển kinh doanh thận trọng, tốc độ tăng trưởng tổng tài sản so với tốc độ tăng trưởng của vốn điều lệ luôn ổn định, bền vững những năm qua, cũng như có kết quả kinh doanh khả quan.

Tính đến cuối tháng 10/2016, tổng tài sản VIB đạt 93.079 tỷ đồng, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 14,46%, nợ xấu giảm mạnh còn 1,49%.

VIB hiện có hơn 4.000 cán bộ nhân viên, phục vụ 1,6 triệu khách hàng cá nhân, 34.000 khách hàng doanh nghiệp có quy mô nhỏ, vừa và lớn. Cổ đông chiến lược của VIB là ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, một trong 10 ngân hàng có vốn hóa lớn nhất thế giới với hơn 100 năm kinh nghiệm, hiện đang giữ 20% cổ phần của VIB.