11:26 29/03/2010

VIB dành 80 tỷ đồng hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Huyền Linh

Ngân hàng Quốc tế (VIB) vừa tham dự lễ ký thỏa thuận khung Dự án tài trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEFP) giai đoạn 3

Ông Ân Thanh Sơn - Tổng giám đốc VIB và bà Vũ Phương Liên - Trưởng ban quản lý các dự án tín dụng quốc tế (Ngân hàng Nhà nước) ký Hợp đồng thỏa thuận.
Ông Ân Thanh Sơn - Tổng giám đốc VIB và bà Vũ Phương Liên - Trưởng ban quản lý các dự án tín dụng quốc tế (Ngân hàng Nhà nước) ký Hợp đồng thỏa thuận.
Ngân hàng Quốc tế (VIB) vừa tham dự lễ ký thỏa thuận khung Dự án tài trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEFP) giai đoạn 3.

SMEFP là một kế hoạch cho vay lại dựa theo thỏa thuận vay giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan điều hành Dự án, thông qua các định chế tài chính trong nước nhằm tài trợ vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng cường sức cạnh tranh trong nền kinh tế.

Đại diện cho các ngân hàng mới được lựa chọn trong giai đoạn 3, Tổng giám đốc VIB - ông Ân Thanh Sơn cho rằng được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn tham gia Dự án SMEFP là điều kiện vô cùng thuận lợi cho các định chế tài chính. Bởi vì từ đó các ngân hàng được tiếp cận nguồn vốn ổn định với những điều kiện tín dụng phù hợp với đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. Đây chính là đối tượng khách hàng trọng tâm mà VIB hướng đến.

Theo VIB, đợt giải ngân đầu tiên ngân hàng tạm được phân bổ 80 tỷ đồng, hạn mức này sẽ được nâng lên ngay sau khi VIB giải ngân hết lần 1.

Theo điều kiện quy định, dự án đặc biệt xem xét các khoản đầu tư trung dài hạn để đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị thuộc các ngành nghề như sản xuất, khai khoáng, nông lâm ngư nghiệp, xây dựng, cơ khí, phân phối, kho bãi, bán buôn, bán lẻ, kinh doanh xuất nhập khẩu, vận tải, in ấn và xuất bản, công trình công cộng và hạ tầng cơ sở…

VIB sẽ sử dụng nguồn vốn này để cấp tín dụng cho các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ với thời hạn và lãi suất hợp lý, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất.