15:06 30/06/2011

VIB đặt kế hoạch lợi nhuận 2011 tăng 76%

Huy Hoan

Ngày 28/6/2011, Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB) tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Quang cảnh đại hội cổ đông thường niên 2011 của VIB.
Quang cảnh đại hội cổ đông thường niên 2011 của VIB.
Ngày 28/6/2011, Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB) tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Hà Nội.

Đại hội lần này thông qua một số nội dung quan trọng, trong đó có thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010, kế hoạch kinh doanh năm 2011, sửa đổi bổ sung điều lệ VIB, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Đại hội cổ đông VIB năm nay cho biết, lợi nhuận trước thuế của VIB năm 2010 đạt 1051 tỷ đồng, tăng 71% so với năm 2009, và vượt 11% chỉ tiêu kế hoạch. Bên cạnh đó, năm 2010 đánh dấu những thành tựu khả quan trong quá trình chuyển đổi và triển khai chiến lược, đặc biệt là về nhận diện thương hiệu, bộ mặt công sở, triển khai mô hình kinh doanh và dịch vụ mới, triển khai các dự án công nghệ hạ tầng, cơ cấu quán trị rủi ro theo chuẩn quốc tế và hòa nhập với đối tác chiến lược.

Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011. Theo đó, kế hoạch năm 2011 lợi nhuận trước thuế của VIB dự kiến tăng 76%, tổng tài sản tăng 38%, huy động tăng 37% so với năm 2010…

Ông Hàn Ngọc Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VIB cho biết: “Từ đầu năm đến nay, mặc dù nền kinh tế Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát… nhưng với sự chủ động của mình, VIB đã có bước phát triển rất khả quan”.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm nay VIB tăng trưởng doanh thu khá tốt với khoảng 55% và chi phí trên thu nhập (Cost to income) giảm mạnh từ 48% xuống còn 41%.