16:31 29/06/2010

VIB được chào bán 40 triệu cổ phiếu

N.Anh

Ủy ban Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam

Ngày 25/6/2010, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB).
 
Theo đó, VIB được phép chào bán 40 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó, 2,49 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông và 37,51 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
         
Trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, VIB phải thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.
 
Được biết, VIB có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tầng 8,9,10 tòa nhà VietTower, số 198B phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.