20:30 25/12/2008

VIB hợp tác thanh toán điện tử với VinaGame

Huệ Anh

Ngân hàng Quốc tế (VIB) và VinaGame cho biết vừa thử nghiệm thành công giải pháp thanh toán điện tử Softpin Online

Ngân hàng Quốc tế (VIB) và VinaGame cho biết vừa thử nghiệm thành công giải pháp thanh toán điện tử Softpin Online.

Giải pháp này sẽ được áp dụng cho các khách hàng đại lý của Công ty VinaGame qua hệ thống máy POS, dần thay thế hình thức thanh toán bằng tiền mặt.

Với phương thức thanh toán mới, các chủ đại lý của VinaGame chỉ cần mở tài khoản tiền gửi không kỳ hạn và thẻ Values tại VIB để thực hiện các giao dịch thanh toán.

Ông Vũ Việt Sơn, Giám đốc kinh doanh VinaGame cho biết, với Softpin Online, các khách hàng, đại lý POS của VinaGame có thể thanh toán mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo nguồn hàng, không bị gián đoạn trong kinh doanh như khi sử dụng tiền mặt và dự kiến sẽ giúp tăng khoảng 20% doanh thu cho các đại lý.

Sau khi hoàn tất thử nghiệm với 20 đại lý thông qua hệ thống thanh toán của VIB, VinaGame sẽ triển khai giải pháp này đến hệ thống khách hàng lặp đặt POS trên toàn quốc.