15:45 05/07/2010

VIB tài trợ 100 tỷ đồng cho Nhiệt điện Hải Phòng

Huệ Anh

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) và Công ty Nhiệt Điện Hải Phòng vừa ký hợp đồng tài trợ tín dụng 100 tỷ đồng trong vòng 12 tháng

Ngày 2/7, tại Hải Dương, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) và Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Hải Phòng đã ký hợp đồng tài trợ tín dụng 100 tỷ đồng trong vòng 12 tháng.

Hợp đồng tín dụng này sẽ hỗ trợ Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Hải Phòng trong việc bổ sung vốn lưu động cho hoạt động mua nguyên vật liệu và phụ tùng thay thế cho Nhà máy Nhiệt Điện Hải Phòng 1.

Từ đầu năm 2010, VIB đã ký kết thỏa thuận hợp tác, hợp đồng tài trợ tín dụng có giá trị lớn với các doanh nghiệp như: tài trợ tín dụng cho Nhà máy Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, bảo lãnh phát hành trái phiếu cho Vinaconex Sài Gòn, tài trợ tín dụng cho Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Ngoài ra ngân hàng này còn tham gia tài trợ tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua nguồn vốn của dự án SMEFP.