13:15 28/03/2011

VIB tặng bảo hiểm cho lãnh đạo doanh nghiệp

Nhật Nam

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) tặng thẻ bảo hiểm với quyền lợi 18.000 USD/người/năm cho đại diện doanh nghiệp tiêu biểu

Đây là chương trình tổ chức hàng năm của VIB.
Đây là chương trình tổ chức hàng năm của VIB.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế (VIB) tặng thẻ bảo hiểm với quyền lợi 18.000 USD/người/năm cho đại diện doanh nghiệp tiêu biểu.

Ngày 26/3, VIB tổ chức “Lễ tôn vinh khách hàng doanh nghiệp tiêu biểu năm 2010”. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên của ngân hàng này, nhằm tri ân và tôn vinh những khách hàng doanh nghiệp đồng hành trong hoạt động.

Tại buổi lễ, VIB đã trao tặng kỷ niệm chương cho 100 khách hàng doanh nghiệp tiêu biểu nhất trong tổng số hơn 20 nghìn doanh nghiệp đang có giao dịch với VIB. Đây là những doanh nghiệp có quan hệ hợp tác lâu dài, có chất lượng tín dụng tốt và doanh số giao dịch với VIB lớn.

VIB phối hợp với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện, tặng 100 đại diện khách hàng doanh nghiệp tiêu biểu thẻ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp với quyền lợi bảo hiểm lên đến 18.000 USD/người/năm tại các cơ sở ý tế uy tín trên cả nước.

Hiện VIB đang phục vụ hơn 20 nghìn khách hàng là các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Năm 2010, VIB huy động hơn 20 nghìn tỷ đồng và dư nợ tín dụng gần 30 nghìn tỷ đồng qua khối khách hàng doanh nghiệp.