11:05 10/05/2016

VIB tổ chức hội thảo về bao thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp

Thanh Trà

Hội thảo đã thu hút sự tham gia và thảo luận của gần 200 đại biểu đại diện cho các tổ chức trong và ngoài nước

Một trong những nội dung chính được quan tâm là việc bàn về lợi ích của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các nhà cung cấp dịch vụ, và các ngân hàng thương mai trong việc trong việc giải quyết các thách thức liên quan đến việc cung cấp và mở rộng dịch vụ bao thanh toán tại Việt Nam.
Một trong những nội dung chính được quan tâm là việc bàn về lợi ích của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các nhà cung cấp dịch vụ, và các ngân hàng thương mai trong việc trong việc giải quyết các thách thức liên quan đến việc cung cấp và mở rộng dịch vụ bao thanh toán tại Việt Nam.
Ngày 9 và 10/5, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) phối hợp cùng Tổ chức Tài chính Quốc Tế (IFC), Hiệp hội Bao thanh toán Quốc Tế (FCI) và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức “Hội thảo và Khóa Tập huấn về Bao thanh toán quốc tế” dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong bối cảnh Việt Nam vừa tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Cộng đồng Kinh tế Asean.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia và thảo luận của gần 200 đại biểu đại diện cho các tổ chức trong và ngoài nước về các vấn đề: Sự phát triển của bao thanh toán tại Việt Nam; Kinh nghiệm của Việt Nam trong hoạt động bao thanh toán trong nước và quốc tế; Bao thanh toán xuất khẩu giúp cho doanh nghiệp như thế nào….

Một trong những nội dung chính được quan tâm là việc bàn về lợi ích của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các nhà cung cấp dịch vụ, và các ngân hàng thương mai trong việc trong việc giải quyết các thách thức liên quan đến việc cung cấp và mở rộng dịch vụ bao thanh toán tại Việt Nam.

Ông Kyle Kelhofer, Giám đốc Quốc gia của IFC phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết: “Xu hướng toàn cầu hóa và xóa bỏ các rào cản thương mại ngày càng tăng mang lại rất nhiều cơ hội kinh doanh xuyên biên giới. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam cần được làm quen với những công cụ tài trợ thương mại mới như bao thanh toán để nâng cao khả năng cạnh tranh cũng như thu hút được các đối tác nước ngoài để nâng cao doanh thu và mở rộng hoạt động kinh doanh”.

“Dịch vụ bao thanh toán không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm dòng tín dụng hiện có, mà còn hưởng thêm các điều khoản thanh toán mở trong việc trả chậm, cũng như hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp vượt qua rào cản bất đồng ngôn ngữ khi thỏa thuận. Là ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương (*), VIB luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cung cấp các giải pháp tài chính sáng tạo, bao gồm cả bao thanh toán để mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh”, bà Vương Thị Huyền - Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp VIB cho biết.

Theo ghi nhận của FCI năm 2014, tổng giá giá giao dịch thương mại toàn cầu đạt 2.373 nghìn tỷ Euro thì Việt Nam mới chỉ đạt 100 triệu Euro. Vì vậy, Việt Nam được coi là thị trường tiềm năng để phát triển hoạt động thanh toán quốc tế. Hiện dịch vụ Bao thanh toán tại Việt Nam đang được cung cấp bởi 8 nhà cung cấp chính thức, trong đó có 3 nhà cung cấp thuộc FCI - một trong những tổ chức hàng đầu thế giới về Bao thanh toán.

(*): Giải thưởng IFC trao tặng cho VIB vào tháng 3/2016.