16:10 21/03/2011

VIB ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo và thủy sản

Nhật Nam

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) cho biết sẽ triển khai chính sách hỗ trợ vốn và lãi suất đối với doanh nghiệp xuất khẩu gạo và thủy sản

VIB sẽ tài trợ 2.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo và thủy sản với lãi suất thấp hơn 1%/năm so với lãi suất cho vay thông thường.
VIB sẽ tài trợ 2.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo và thủy sản với lãi suất thấp hơn 1%/năm so với lãi suất cho vay thông thường.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế (VIB) cho biết sẽ triển khai chính sách hỗ trợ vốn và lãi suất đối với doanh nghiệp xuất khẩu gạo và thủy sản.

Ngày 19/3, VIB tổ chức hội thảo tư vấn thông tin về triển vọng kinh tế vĩ mô năm 2011 và các cơ hội kinh doanh cho hơn 100 doanh nghiệp thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Tại hội thảo trên, VIB cho biết sẽ tài trợ hạn mức 2.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo và thủy sản với lãi suất thấp hơn 1%/năm so với lãi suất cho vay thông thường.

Đại diện VIB cho rằng, bên cạnh chính sách vốn và lãi suất, việc cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô và kinh tế ngành qua các hội thảo cũng chính là yêu cầu cho cả hai phía, ngân hàng và doanh nghiệp, để cùng nắm bắt cơ hội hợp tác và kinh doanh trong năm 2011.