08:57 20/06/2011

VIC chi 200 tỷ đồng nhận chuyển nhượng 20% vốn của Thành Phố Xanh từ VPL

Hà Anh

Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, VIC sẽ nắm giữ 44 triệu cổ phiếu tương đương 44% vốn của Công ty Cổ phần Phát triển Thành Phố Xanh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HSX) thông qua việc nhận chuyển nhượng một phần số cổ phần trong Công ty Cổ phần Phát triển Thành Phố Xanh (GCD) từ Công ty CP Vinpearl (VPL).

Theo đó, VIC nhận chuyển nhượng 20 triệu cổ phiếu tương đương 200 tỷ đồng mệnh giá, chiếm 20% vốn điều lệ của GCD. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, VIC sẽ nắm giữ 44 triệu cổ phiếu tương đương 44% vốn của GCD.

Bà Mai Hương Nội là tổng giám đốc công ty được giao tiến hành các thủ tục liên quan và làm người địa diện phần vốn góp của công ty tại GCD.

Được biết, GCD có vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng, trong đó VPL sở hữu 50 triệu cổ phần, tương ứng 500 tỷ đồng, chiếm 50% vốn điều lệ GCD. Do có nhu cầu về vốn nên Hội đồng Quản trị VPL thông qua việc chuyển nhượng 20 triệu cổ phần cho VIC.