17:44 25/06/2009

VIC chốt danh sách chào bán hơn 80 triệu cổ phiếu

N.Anh

Sàn Tp.HCM vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của VIC để chào bán cổ phiếu

Năm 2009, đại hội cổ đông Vincom thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần đạt 293 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 147 tỷ đồng.
Năm 2009, đại hội cổ đông Vincom thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần đạt 293 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 147 tỷ đồng.
Sàn Tp.HCM vừa thông báo, 2/7/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 6/7/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE).

Theo đó, VIC sẽ chào bán hơn 80 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ  thực hiện 100:73 - cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua 73 cổ phiếu mới với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày dự kiến giao dịch là 28/9/2009.
 
Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 17/7/2009 đến ngày 12/8/2009. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ 17/7/2009 đến 14/8/2009.

Địa điểm đăng ký thực hiện, đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phiếu mới chào bán tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký sẽ đăng ký tại Công ty Cổ phần Vincom - tầng 11, tháp B, tòa nhà Vincom City Towers, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà trưng, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VIC vào những ngày 3, 6 và 7/7/2009.