08:34 06/03/2012

VIC dự kiến phát hành 150 - 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế

Hà Anh

Nguồn vốn này sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án của công ty, các dự án của công ty TNHH Một thành viên Vinpearl

Diễn biến giá cổ phiếu VIC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu VIC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vincom (mã VIC-HSX) thông qua việc VIC dự kiến phát hành 150 - 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

Cụ thể: Để bổ sung thêm nguồn vốn kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư và đa dạng hóa các kênh huy động vốn, Hội đồng Quản trị đã thông qua kế hoạch phát hành Trái phiếu chuyển đổi quốc tế và niêm yết Trái phiếu tại thị trường nước ngoài.

VIC dự kiến sẽ phát hành là 1.500 đến 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100.000 USD/trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 150 - 300 triệu USD. Tổng giám đốc VIC sẽ quyết định thời gian phát hành.

Nguồn vốn này sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án của công ty, các dự án của công ty TNHH Một thành viên Vinpearl và bổ sung vốn hoạt động của công ty.