08:42 28/06/2011

VIC mua và bán cổ phiếu Công ty Bất động sản Xavico và SDI

Hà Anh

VIC chuyển nhượng 15.960.000 cổ phần phổ thông, tương đương 56% vốn điều lệ của Xavico cho Công ty Cổ phần Thành phố mặt trời

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HSX) thông qua việc mua và bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bất động sản Xavico và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô Thị Sài Đồng (SDI).

Theo đó, VIC chuyển nhượng 15.960.000 cổ phần phổ thông, tương đương 56% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản Xavico cho Công ty Cổ phần Thành phố mặt trời. Sau khi chuyển nhượng, VIC sẽ nắm giữ còn 285.000 cổ phần, tương đương 1% vốn điều lệ của Xavinco.

Trước đó, ngày 22/6, VIC thông báo chi 128,25 tỷ đồng góp thêm vào Bất động sản Xavinco để tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 285 tỷ đồng. Sau khi mua thêm, vốn góp của công ty trong vốn điều lệ của Công ty Xavinco tăng từ 34,2 tỷ đồng lên 162,25 tỷ đồng, chiếm 57% vốn điều lệ của Công ty Xavinco.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị VIC cũng thông qua nhận chuyển nhượng 5.000.000 cổ phần trong Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô Thị Sài Đồng (SDI) từ Công ty TNHH MTV Hanel. Sau khi nhận chuyển nhượng, VIC sẽ nắm giữ 61% vốn điều lệ của Công ty Sài Đồng.