11:24 19/11/2009

VIC phát hành thành công 100 triệu USD trái phiếu quốc tế

Lan Hương

Vincom đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên thực hiện thành công đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế

Trái phiếu của Vincom được phát hành bằng USD và sẽ hưởng lãi suất coupon hàng năm là 6%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ.
Trái phiếu của Vincom được phát hành bằng USD và sẽ hưởng lãi suất coupon hàng năm là 6%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ.
Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên thực hiện thành công đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế hôm 17/11/2009 với khối lượng 100 triệu USD.

Sự kiện này đã mở ra một hướng mới đối với các công ty Việt Nam trong việc huy động vốn và chủ động hội nhập, tham gia vào các thị trường vốn quốc tế.

Đặc thù của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này của Vincom là không có tài sản bảo đảm, với  kỳ hạn 5 năm, được phát hành  nhằm đa dạng hóa kênh huy động vốn và cung cấp nguồn vốn dài hạn cho công ty.

Mục đích của việc phát hành trái phiếu đợt này là nhằm huy động vốn phục vụ việc triển khai các dự án bất động sản lớn của công ty, gồm các tổ hợp bất động sản cao cấp quy mô lớn tại Hà Nội là “Royal City” và “Eco City”.

Trái phiếu này có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Vincom với mức giá chuyển đổi sẽ được tính toán trên cơ sở giá đóng cửa của cổ phiếu Vincom là 108.000 VND vào ngày phát hành. Trái phiếu được phát hành bằng USD và sẽ hưởng lãi suất coupon hàng năm là 6%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ.

Trái phiếu chuyển đổi của Vincom đã được chấp nhận để chính thức niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore từ ngày 11/11/2009. Số cổ phiếu được phát hành thêm sau khi chuyển đổi từ trái phiếu sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, nơi cổ phiếu của Vincom hiện đang được giao dịch.

Lễ ký kết thỏa thuận đặt mua trái phiếu giữa Credit Suisse (Singapore) Limited - Tổ chức bảo lãnh duy nhất và là tổ chức tư vấn chính cho đợt phát hành của Vincom - đã được tiến hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Giáo sư S. Jayakumar, Bộ trưởng Cao cấp kiêm Bộ trưởng An ninh Quốc gia Singapore.