15:00 03/04/2009

VIC sẽ chào bán hơn 80 triệu cổ phiếu

N.Anh

Cổ đông VIC đã thông qua phương án chào bán hơn 80 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng

Trong quý 3/2009, trong vòng 30 ngày sau khi được Ủy ban Chứng khoán cấp giấy phép, VIC sẽ chào bán hơn 80 triệu cổ phiếu.
Trong quý 3/2009, trong vòng 30 ngày sau khi được Ủy ban Chứng khoán cấp giấy phép, VIC sẽ chào bán hơn 80 triệu cổ phiếu.
Cổ đông của Công ty Cổ phần Vincom (VIC-HOSE) vừa thông qua phương án chào bán 80.016.844 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ gần 1.200 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.  

Theo đó, trong quý 3/2009, trong vòng 30 ngày sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép, VIC sẽ chào bán 80.016.844 cổ phiếu phổ thông với tỷ lệ 100:73, tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là hơn 800 tỷ đồng.

Theo VIC, số tiền thu được trong đợt chào bán này cũng đã được cổ đông thông qua nhằm bổ sung vào vốn tự có của công ty để thực hiện các dự án bất động sản lớn gồm Cụm công trình Trung tâm Thương mại Dịch vụ - Khách sạn - Văn phòng - Căn hộ cao cấp và Bãi đậu xe ngầm Vincom tại 68-70 Lê Thánh Tông, phần ngầm Vườn hoa Chi Lăng và Trung tâm Thương mại Eden, quận 1, Tp.HCM, và một số dự án quan trọng khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị công ty.

Bên cạnh đó, để sử dụng hiệu quả các nguồn vốn chưa sử dụng ngay và tối ưu hóa lợi nhuận của công ty, cổ đông của công ty cũng đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét và quyết định việc cho vay, ủy thác đầu tư và giao kết giao dịch bảo đảm với các tổ chức, cá nhân có liên quan trên nguyên tắc đảm bảo khả năng thu hồi vốn để thực hiện mục đích kinh doanh của công ty, với mức lãi suất không thấp hơn mức lãi suất của ngân hàng trong thời hạn tương ứng.