16:49 15/03/2010

VIC sẽ phát hành hơn 160 triệu cổ phần

N.Anh

Đại hội đồng cổ đông VIC đã thông qua phương án phát hành thêm hơn 160 triệu cổ phần nhằm tăng vốn lên 3.600 tỷ đồng

Sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán thành công cổ phiếu thì vốn điều lệ của VIC sẽ được nâng lên 3.600 tỷ đồng.
Sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán thành công cổ phiếu thì vốn điều lệ của VIC sẽ được nâng lên 3.600 tỷ đồng.
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ hơn 1.996 tỷ đồng lên khoảng 3.600 tỷ đồng.

Cụ thể, VIC sẽ chia cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu với tỷ lệ dự kiến 1.000:601 (1.000 cổ phần được nhận 601 cổ phần). Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm khoảng gần 120 triệu cổ phần, tương đương gần 1.200 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận năm 2009 của VIC, dự kiến khoảng trên 1.200 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, VIC sẽ phát hành thêm cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1.000:202 (1.000 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 202 cổ phần) với giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm là 40.324.703 cổ phần, tương đương 403.247.030.000 đồng.

VIC cho biết, với khoảng trên 1.600 tỷ đồng vốn điều lệ bổ sung (trong đó có khoảng 1.000 tỷ đồng là tiền mới bổ sung thêm, hơn 500 tỷ đồng là lợi nhuận tích lũy qua các năm của công ty), công ty dự kiến sẽ sử dụng cho các một đích như sau: Khoảng 700 tỷ đồng đang và sẽ được sử dụng cho Dự án Eden; khoảng 900 tỷ đồng sẽ được sử dụng để triển khai các dự khác như: Dự án ECO City (khu đất của công ty Dệt 8/3 và Hanosimex tại Minh Khai, Hà Nội) được phân bổ khoảng 700 tỷ đồng, Dự án Royal City tại 74 Nguyễn Trãi phân bổ khoảng 200 tỷ đồng và các dự án bất động sản khác tại Hà Nội.

Thời gian dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu là trong quý 1, 2/2010.