13:40 06/07/2009

VIC và MIC trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của VIC và MIC

Ngày 10/8/2009, VIC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 5%/mệnh giá.
Ngày 10/8/2009, VIC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 5%/mệnh giá.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của VIC và MIC.

* Ngày 16/7/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE).

Theo đó, ngày 10/8/2009, VIC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 5%/mệnh giá - 500 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vincom - 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VIC vào các ngày 15/7, 16/7 và 17/7/2009.

* Ngày 17/7/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức đợt 2/2008 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (mã MIC-HNX).

Theo đó, ngày 7/8/2009, MIC sẽ thanh toán cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam - Cụm công nghiệp Hà Lam - chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu MIC vào các ngày 16/7, 17/7 và 20/7/2009.