23:36 01/06/2010

VID trả cổ tức và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 19%

N.Anh

VID sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 11% và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam thông báo ngày 29/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thương mại Viễn Đông (mã VID-HOSE).

Theo đó, VID sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 11%/cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông - 129 Âu Cơ, phường 14, quận tân Bình, Tp.HCM.