16:07 10/07/2017

[Video] Nội thất xa xỉ của chuyên cơ cá nhân hơn 300 triệu USD

Kim Tuyến

Sở hữu nội thất xa xỉ và dịch vụ đẳng cấp, chiếc Boeing Dreamliner B787 được "độ" lại chỉ dành cho 30 hành khách

Đây là chiếc Boeing Dreamliner B787 có tải trọng 335 người được chuyển đổi thành chuyên cơ cá nhân dành cho 30 người. Để trải nghiệm trên chuyên cơ giá gần 300 triệu USD này, hành khách phải thuê cả máy bay với giá 20.000 bảng/giờ (hơn 25.000 USD/giờ) - Nguồn: Daily Mail.<br>
Đây là chiếc Boeing Dreamliner B787 có tải trọng 335 người được chuyển đổi thành chuyên cơ cá nhân dành cho 30 người. Để trải nghiệm trên chuyên cơ giá gần 300 triệu USD này, hành khách phải thuê cả máy bay với giá 20.000 bảng/giờ (hơn 25.000 USD/giờ) - Nguồn: Daily Mail.<br>