16:07 18/09/2015

Viet Capital Bank ra mắt sản phẩm cho doanh nghiệp bất động sản

Tú Uyên

Chủ đầu tư nhận bảo lãnh sẽ được Viet Capital Bank đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ

Khách hàng giao dịch tại Viet Capital Bank.<br>
Khách hàng giao dịch tại Viet Capital Bank.<br>
Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) vừa chính thức ra mắt sản phẩm “Bảo lãnh mua bán và cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai” dành riêng cho các doanh nghiệp bất động sản.

Cụ thể, từ tháng 9/2015, những doanh nghiệp bất động sản đáp ứng các điều kiện theo điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản đều có thể tham gia sản phẩm này.

Đây cũng là một trong 33 ngân hàng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước công bố đủ điều kiện và năng lực thực hiện bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án bất động sản để mua bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai.

Với sản phẩm mới, Viet Capital Bank sẽ thực hiện việc bảo lãnh cho người mua và thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai của các dự án bất động sản đã được mua bán theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Chủ đầu tư nhận bảo lãnh sẽ được Viet Capital Bank đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ. Từ đó, đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà, gia tăng tính cạnh tranh, uy tín và thương hiệu của chủ đầu tư trên thị trường.

Nếu chủ đầu tư không tiếp tục triển khai dự án, người mua nhà vẫn có cơ hội nhận nhà hoặc được trả lại tiền vì đã được Viet Capital Bank bảo lãnh.