09:44 26/02/2010

Việt kiều nào được mua nhà tại Việt Nam không hạn chế?

Hạnh Liên

Nội dung mới quy định cụ thể hơn về đối tượng và điều kiện, thủ tục cho người Việt Nam định cư tại nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Nhiều Việt kiều có nhu cầu mua nhà tại Việt Nam.
Nhiều Việt kiều có nhu cầu mua nhà tại Việt Nam.
Bộ Xây dựng vừa hoàn tất dự thảo sửa đổi Nghị định 90/NĐ-CP về một số quy định cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư tại nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam...

Nội dung quan trọng của dự thảo nghị định này là quy định cụ thể hơn về đối tượng và điều kiện, thủ tục cho người Việt Nam định cư tại nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam.

Dự thảo nghị định nêu rõ, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng mang quốc tịch Việt Nam thì được mua nhà ở như công dân Việt Nam không hạn chế số lượng, loại nhà thông qua hình thức mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi nhà ở hoặc được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án phát triển nhà ở của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Cụ thể gồm:

- Người về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư có giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

- Người có công đóng góp với đất nước, người được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp lệnh ưu đãi với người có công với cách mạng; người tham gia vào ban chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội của Việt Nam, của mặt trận tổ quốc từ cấp tỉnh trở lên; nhà văn hóa trong tất các các lĩnh vực. Các đối tượng nêu trên phải được Đảng, Nhà nước, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ... mời về làm chuyên gia, cộng tác viên và có xác nhận.

- Người có chuyên môn, kỹ năng đặc biệt có giấy xác nhận về chuyên môn, kỹ năng của hiệp hội nghề nghiệp Việt Nam hoặc của cơ quan cấp bộ phụ trách lĩnh vực chuyên môn, kèm theo giấy phép hành nghề tại Việt Nam…

Dự thảo nghị định mới dự kiến sẽ được Thủ tướng ký ban hành trong tháng 4/2010 tới đây.