10:41 28/05/2008

Việt Nam có thể phải nhập than từ năm 2012

Theo Tập đoàn Than và Khoáng sản (TKV), từ năm 2012, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu than với số lượng dự kiến 34 triệu tấn

Dự kiến sản xuất than năm 2010 là 47 triệu tấn, 2015 là 60 triệu tấn, 2020 là 70 triệu tấn và 2025 là 80 triệu tấn.
Dự kiến sản xuất than năm 2010 là 47 triệu tấn, 2015 là 60 triệu tấn, 2020 là 70 triệu tấn và 2025 là 80 triệu tấn.
Theo Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), vào năm 2010, Việt Nam sẽ chỉ dư khoảng 10 triệu tấn than để xuất khẩu và từ năm 2012, sẽ phải nhập khẩu than với số lượng dự kiến 34 triệu tấn.

Theo tính toán của TKV, từ sau năm 2020, số lượng than cần nhập khẩu lên đến hàng trăm triệu tấn.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, nhu cầu than trong nước năm 2010 là 37 triệu tấn, 2015 là 94 triệu tấn, 2020 là 184 triệu tấn và năm 2025 cần khoảng 308 triệu tấn.

Trong khi đó, dự kiến sản xuất than năm 2010 là 47 triệu tấn, 2015 là 60 triệu tấn, 2020 là 70 triệu tấn và 2025 là 80 triệu tấn.

Do hầu hết các nước có than đều muốn dự trữ nguồn năng lượng này, nên việc nhập khẩu than với số lượng lớn dự báo sẽ gặp khó khăn. TKV đề nghị ngay từ bây giờ cần có chính sách, chiến lược nhập khẩu than nhằm bảo đảm an ninh năng lượng.

TKV kiến nghị Bộ Công Thương đề xuất với Thủ tướng Chính phủ đưa than vào danh mục mặt hàng độc quyền nhà nước, tương tự như quản lý vật liệu nổ công nghiệp và có cơ chế chính sách khuyến khích sản xuất than tại Quảng Ninh và vùng than đồng bằng sông Hồng, đồng thời điều tra nghiên cứu than tại thềm lục địa sông Hồng.