14:54 21/01/2008

Việt Nam đã có 38 chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cấp giấy phép hoạt động cho 3 chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cấp giấy phép hoạt động cho 3 chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, đặt tại Tp.HCM và có số vốn đăng ký 15 triệu USD mỗi chi nhánh.

Ba chi nhánh ngân hàng này thuộc Ngân hàng Industrial Bank of Korea (Hàn Quốc), Commonwealth Bank of Australia (Ôxtrâylia) và Taipei Fubon (Đài Loan).

Các chi nhánh ngân hàng này hoạt động theo loại hình ngân hàng thương mại, với thời hạn hoạt động theo giấy phép là 99 năm. Trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận giấy phép, các chi nhánh này phải hoàn tất thủ tục cần thiết và đi vào hoạt động.

Nếu tính cả 3 chi nhánh ngân hàng nói trên, tại Việt Nam đã có tổng cộng 38 chi nhánh ngân hàng nước ngoài.