11:00 05/12/2008

Việt Nam đã có quy hoạch mạng đường bộ cao tốc

Vũ Trọng

Đến năm 2020, mạng đường bộ cao tốc Việt Nam dự kiến gồm 22 tuyến, với tổng chiều dài 5.873 km

Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 - vừa được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1734/QĐ-TTg - đã xác lập mạng đường bộ cao tốc Việt Nam gồm 22 tuyến, với tổng chiều dài 5.873 km.

Cụ thể, theo quy hoạch này, tuyến cao tốc Bắc-Nam có tổng chiều dài khoảng 3.262km, gồm tuyến cao tốc Bắc-Nam phía đông dài khoảng 1.941km và tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Tây dài khoảng 1.321 km.

Hệ thống đường cao tốc khu vực phía Bắc gồm 7 tuyến hướng tâm kết nối với Thủ đô Hà Nội, có tổng chiều dài 1.099km.

Hệ thống đường cao tốc khu vực miền Trung và Tây Nguyên, gồm 3 tuyến với tổng chiều dài 264km (Hồng Lĩnh - Hương Sơn dài 34km, Cam Lộ - Lao Bảo dài 70km, Quy Nhơn - Pleiku dài 160km).

Hệ thống đường cao tốc khu vực phía Nam gồm 7 tuyến, với tổng chiều dài 984km.

Ngoài ra còn có hệ thống đường vành đai cao tốc tại thành phố Hà Nội và Tp.HCM với tổng chiều dài khoảng 264km.

Dự kiến, tổng quỹ đất để xây dựng các tuyến đường là khoảng 41.104 ha, trong đó diện tích đã chiếm dụng của các tuyến đường đã và đang được xây dựng khoảng 2.916 ha, diện tích cần bổ sung thêm khoảng 38.188 ha.