11:25 01/03/2012

Việt Nam đã có trên 32 triệu người dùng Internet

M.Chung

Tính đến cuối tháng 2/2012, số người sử dụng Internet ước tính đạt 32,6 triệu người, tăng 18,4% so với cùng thời điểm năm 2011

Tính đến cuối tháng 2/2012, số người sử dụng Internet ước tính đạt 32,6 triệu người, tăng 18,4% so với cùng thời điểm năm 2011.
Tính đến cuối tháng 2/2012, số người sử dụng Internet ước tính đạt 32,6 triệu người, tăng 18,4% so với cùng thời điểm năm 2011.
Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, số thuê bao Internet trên cả nước tính đến cuối tháng 2/2012 ước tính đạt 4,3 triệu thuê bao, tăng 18,2% so với cùng thời điểm năm trước.

Tương tự, số người sử dụng Internet ước tính đạt 32,6 triệu người, tăng 18,4% so với cùng thời điểm năm 2011.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tính đến cuối tháng 2/2012, cả nước đã có 134,2 triệu thuê bao điện thoại, tăng 3,6% so với cùng thời điểm năm trước.

Con số trên bao gồm 15,3 triệu thuê bao cố định, giảm 1,4% và 119 triệu thuê bao di động, tăng 4,3%.

Riêng hai tháng đầu năm 2012, số thuê bao điện thoại phát triển mới ước tính đạt 1,94 triệu, tăng 34,1% so với cùng kỳ năm 2011, bao gồm 4,9 nghìn thuê bao cố định, bằng 24,6% cùng kỳ và hơn 1,93 triệu thuê bao di động, tăng 35,6%.

Tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông hai tháng đầu năm nay ước tính đạt 22,1 nghìn tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2011.