02:25 27/03/2010

Việt Nam đăng cai hội nghị thường niên ADB năm 2011

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý việc Việt Nam đăng cai hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) năm 2011

Một trong những mục tiêu của ADB là hỗ trợ xóa đói giảm nghèo.
Một trong những mục tiêu của ADB là hỗ trợ xóa đói giảm nghèo.
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý việc Việt Nam đăng cai hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) năm 2011.

Thủ tướng ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thư chính thức gửi ADB thể hiện thiện chí của Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị trên.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan làm rõ với ADB về kinh phí, chuẩn bị kỹ các nội dung và kiến nghị các bước tiếp theo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

ADB thành lập năm 1966. Mục tiêu của ADB là hỗ trợ xóa đói giảm nghèo ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương thông qua các biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế, phát triển môi trường bền vững và tăng cường hội nhập khu vực.

Trong những năm qua, ADB đã hợp tác, hoạt động tích cực tại Việt Nam. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2009, ADB đã phê duyệt khoản vay trị giá 500 triệu USD cho Việt Nam. Khoản vay có thời hạn 5 năm, cùng 3 năm ân hạn sẽ hỗ trợ chi cho khu vực công của Việt Nam trong năm 2009 và 2010, nhằm hạn chế tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Mới đây nhất, tháng 2/2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu và Giám đốc Quốc gia, Trưởng đại diện ADB tại Việt Nam Ayumi Konishi đã ký kết hiệp định vay trị giá 45 triệu USD cho dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn miền Trung.

Hoàng Gia (Chinhphu.vn)