10:08 07/01/2013

Việt Nam diễn tập quân sự lớn nhất sau năm 1975

P.V

Cuộc diễn tập có sự tham gia của các đơn vị bộ binh, trực thăng, tiêm kích Su-30, công binh, tăng thiết giáp, pháo phòng không

Thiếu tướng Phạm Văn Hưng, Tư lệnh Quân đoàn 2 cho biết, đây là cuộc 
diễn tập tác chiến hợp đồng quân binh chủng có quy mô lực lượng lớn nhất
 và có nhiều thành phần tham gia nhất từ sau năm 1975 - Nguồn: VTV1.<br>
Thiếu tướng Phạm Văn Hưng, Tư lệnh Quân đoàn 2 cho biết, đây là cuộc diễn tập tác chiến hợp đồng quân binh chủng có quy mô lực lượng lớn nhất và có nhiều thành phần tham gia nhất từ sau năm 1975 - Nguồn: VTV1.<br>