14:02 01/11/2007

Việt Nam đủ điều kiện để tiếp cận nguồn tiền của WB

Ngọc Anh

Việt Nam đủ điều kiện để tiếp cận nguồn tài chính của Ngân hàng Thế giới (WB) cho các nước có thu nhập trung bình

Việt Nam đủ điều kiện để tiếp cận nguồn tài chính của Ngân hàng Thế giới (WB) cho các nước có thu nhập trung bình.

Hôm nay, 1/11, Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới, Robert B. Zoellick cho biết, WB công nhận Việt Nam đủ điều kiện để tiếp nhận nguồn tài chính từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển (IBRD), nguồn tín dụng có lãi suất thấp cho các nước có thu nhập trung bình.

Nguồn vốn này nhằm giảm nghèo tại các nước có thu nhập trung bình và các nước đang phát triển nhưng có đủ độ tin cậy tín dụng thông qua việc khuyến khích phát triển bền vững qua các khoản vay, bảo lãnh tín dụng, quản lý rủi ro, và dịch vụ tư vấn và phân tích.

Theo đó, nguồn vốn này sẽ bổ sung cho hỗ trợ tài chính từ nguồn tài chính của Ngân hàng Thế giới cho các nước thu nhập thấp mà Việt Nam hiện đang được hưởng.

“Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng ghi nhận trong thập kỉ qua về giảm nghèo, và Nhóm Ngân hàng Thế giới cam kết sẽ tiếp tục giúp Việt Nam trên con đường phát triển” ông Zoellick cho hay. Trong chuyến thăm Việt Nam vào mùa hè vừa qua, quan chức của WB đã chứng kiến những thành công của Việt Nam.

Tỷ lệ nghèo của Việt Nam từ 58% vào năm 1993 đã giảm xuống dưới 20% vào 2004. GDP bình quân đầu người đã tăng nhanh, từ dưới 200 USD/người vào năm 1993 đến 835 USD/người năm 2007.