07:19 15/08/2007

Việt Nam - Israel ký Nghị định thư tài chính

Từ Nguyên

Ngày 14/8, tại Hà Nội, đại diện Chính phủ Việt Nam và Israel đã ký Nghị định thư tài chính có giá trị 150 triệu USD

Ngày 14/8, tại Hà Nội, đại diện Chính phủ Việt Nam và Israel đã ký Nghị định thư tài chính có giá trị 150 triệu USD.

Theo Nghị định thư, hai Chính phủ sẽ cung cấp bảo lãnh vốn vay cho các công ty tham gia vào các dự án khác nhau trong khuôn khổ Nghị định thư. Trị giá tối đa của khoản tín dụng bảo lãnh là 150 triệu USD và có thể tăng lên theo thỏa thuận của hai bên.

Nghị định thư cũng bảo đảm cho các công ty Israel sẽ được bảo hiểm xuất khẩu khi chuyển giao công nghệ từ Israel sang Việt Nam. Đối tượng áp dụng chính là các công ty vừa và nhỏ của Việt Nam và các dự án sử dụng công nghệ của Israel. Theo đó, các công ty thực hiện dự án trong khuôn khổ của Nghị định thư sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi. Thủ tục nhận các khoản tín dụng sẽ được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng.

Các dự án được phân thành hai loại: dự án cho vay vốn thời hạn 8 năm và 10 năm. Các dự án có giá trị dưới 25 triệu USD sẽ được vay thời hạn 8 năm và thời hạn 10 năm sẽ áp dụng cho các dự án có giá trị trên 25 triệu USD.

Các doanh nghiệp sẽ hoàn trả vốn 6 tháng một lần sau khi kết thúc quá trình xây dựng dự án.