18:10 07/11/2014

Việt Nam phát hành thành công 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế

Duy Cường

Việt Nam đã phát hành thành công 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế với lợi suất cố định 4,8%/năm

Bộ Tài chính cho biết đang nghiên cứu và báo cáo Chính phủ khả năng 
phát hành trong thời gian tới để tiếp tục chủ động tái cơ cấu danh mục 
nợ công hiện hành.&nbsp; <br>
Bộ Tài chính cho biết đang nghiên cứu và báo cáo Chính phủ khả năng phát hành trong thời gian tới để tiếp tục chủ động tái cơ cấu danh mục nợ công hiện hành.&nbsp; <br>
Bộ Tài chính vừa công bố, Việt Nam đã phát hành thành công 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế với lợi suất cố định 4,8%/năm, thấp hơn mức dự kiến là 5,125%/năm.

Đây là mức lợi suất thấp nhất trong các đợt phát hành từ trước đến nay, lần lượt là 6,875%/năm và 6,755/năm đối với trái phiếu phát hành năm 2005 và 2010.

Tổng trị giá đăng ký mua trái phiếu của Chính phủ từ 437 nhà đầu tư quốc tế là trên 10,6 tỷ USD, gấp hơn 10 lần so với lượng chào bán, trong đó có 17% nhà đầu tư ở châu Á, 28% nhà đầu tư ở châu Âu và 55% nhà đầu tư ở Mỹ.  

Nếu phân loại theo loại hình nhà đầu tư, có 84% nhà đầu tư là các công ty quản lý quỹ đầu tư, 12% nhà đầu tư là các ngân hàng và 4% nhà đầu tư là các công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí.

Đợt chào bán trái phiếu lần này diễn ra đồng thời với giao dịch hoán đổi hai trái phiếu Chính phủ đã phát hành ra thị trường vốn quốc tế trước đó với đến hạn thanh toán vào năm 2016 và 2020.

Theo đó, tổng mệnh giá đăng ký hoán đổi lại trái phiếu đã phát hành được chấp nhận mua lại là 726.626.000 USD, trong đó mua lại 436.452.000 USD trái phiếu phát hành năm 2005 và 290.174.000 USD trái phiếu phát hành năm 2010.

Các ngân hàng là Deutsche Bank, HSBC, và Standard Chartered Bank đóng vai trò tư vấn bảo lãnh cho đợt phát hành trái phiếu và giao dịch hoán đổi/mua lại các trái phiếu cũ.

Theo Bộ Tài chính, thành công của đợt phát hành trái phiếu 2014 được thể hiện qua hai lý do.

Thứ nhất, lợi suất phát hành chỉ 4,8%/năm, thấp hơn so với mức dự kiến ban đầu khi chào bán là 5,125%/năm, qua đó tiết kiệm được khoảng 32,5 triệu USD tiền thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ (trong 10 năm).

Thứ hai, hoán đổi được 54,4% giá trị gốc của trái phiếu quốc tế 2005 và 25,4% giá trị gốc của trái phiếu quốc tế 2010 với tổng lợi ích sau khi hoán đổi là 13,9 triệu USD. Điều này góp phần cơ cấu lại nợ công theo hướng kéo dài thời hạn vay và giảm áp lực về nghĩa vụ trả nợ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Bộ Tài chính cho biết đang nghiên cứu và báo cáo Chính phủ khả năng phát hành trong thời gian tới để tiếp tục chủ động tái cơ cấu danh mục nợ công hiện hành.  

Trước đó, Fitch nâng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên một bậc (từ B+ lên BB-) và Moody (từ B2 lên B1). Thành công của đợt phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế lần này đã giúp thiết lập mức lãi suất chuẩn thấp hơn nhiều so với trước.