16:25 19/03/2007

Việt Nam sắp có ngân hàng 100% vốn ngoại?

Minh Đức

Tập đoàn HSBC tiết lộ đang xem xét việc thành lập ngân hàng con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, sau thời điểm 1/4/2007

Kế hoạch này nằm trong chiến lược của HSBC: vừa phát triển hệ thống của ngân hàng, vừa tăng cường hợp tác với đối tác nội địa - Ảnh: Việt Tuấn.
Kế hoạch này nằm trong chiến lược của HSBC: vừa phát triển hệ thống của ngân hàng, vừa tăng cường hợp tác với đối tác nội địa - Ảnh: Việt Tuấn.
Tập đoàn HSBC tiết lộ đang xem xét việc thành lập ngân hàng con 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, sau thời điểm 1/4/2007.

Nếu kế hoạch này thành công, đây sẽ là một trong những ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Ông Alain Cany - Tổng giám đốc Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC) tại Việt Nam - hy vọng rằng với sự hiện diện của ngân hàng con nói trên, HSBC sẽ mở thêm từ 5 - 10 chi nhánh trong vòng 3 năm sau đó.

Trong cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Việt Nam cho phép các ngân hàng nước ngoài thành lập ngân hàng con 100% vốn trực thuộc từ 1/4/2007. Tuy nhiên, sẽ có những điều kiện ràng buộc nhất định trong cơ chế mở cửa này.

Một trong các điều kiện “then chốt” để thành lập một ngân hàng liên doanh hoặc một ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam là ngân hàng mẹ phải có tổng tài sản có trên 10 tỷ USD vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn xin mở ngân hàng.

Ngoài ra, để mở một chi nhánh của một ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt Nam là ngân hàng mẹ phải có tổng tài sản có trên 20 tỷ USD vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn xin mở chi nhánh.

Điều kiện then chốt để thành lập một công ty tài chính 100% vốn nước ngoài, một công ty tài chính liên doanh, một công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài hoặc một công ty cho thuê tài chính liên doanh là tổ chức tín dụng nước ngoài phải có tổng tài sản có trên 10 tỷ USD vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn.

Cũng theo cam kết, các ngân hàng 100% vốn nước ngoài sẽ được hoạt động tại Việt Nam trên cơ sở không phân biệt đối xử. Và một ngân hàng thương mại nước ngoài có thể đồng thời có một ngân hàng 100% vốn nước ngoài và các chi nhánh.

Chiến lược đa hướng

Ông Alain Cany nói kế hoạch này nằm trong chiến lược của HSBC: vừa phát triển hệ thống của ngân hàng, vừa tăng cường hợp tác với đối tác nội địa. Về chiến lược hợp tác với đối tác nội địa, HSBC sẽ phối hợp với Ngân hàng Kỹ thương Techcombank để phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ và tìm kiếm những cơ hội kinh doanh khác. Hai bên cũng vừa có bản thỏa thuận về hướng hợp tác này.

“Thỏa thuận của chúng tôi với Techcombank đề cập đến khoản đầu tư của HSBC để nâng tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng này thêm 10% là 17,1 triệu USD. Tuy nhiên, thỏa thuận này còn tùy thuộc vào pháp luật Việt Nam có chấp thuận hay không, sau đó là sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”, ông Alain Cany cho biết.

Ngoài ra, HSBC cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Techcombank trong vòng 5 năm với tổng giá trị là 13,5 triệu USD. Sự hỗ trợ này bao gồm cả việc HSBC sẽ có quản trị viên cao cấp làm việc tại Techcombank, hỗ trợ về phát triển sản phẩm, các dịch vụ kinh doanh, phát triển hệ thống để Techcombank trở thành một ngân hàng mạnh hơn.

Ở một hướng phát triển khác, theo ông Michael Geoghegan, Tổng giám đốc HSBC, tập đoàn này sẽ xem xét khả năng mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực bảo hiểm.

“Đối với HSBC, kinh doanh bảo hiểm rất quan trọng. Hiện tại kinh doanh bảo hiểm chiếm 10% lợi nhuận của HSBC và chúng tôi đang đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 20%. Chúng tôi có kinh nghiệm phát triển kinh doanh bảo hiểm tại những thị trường mới nổi. Và chúng tôi hy vọng sẽ phát triển mạnh lĩnh vực này tại Việt Nam”, ông Michael Geoghegan nói.