16:51 07/03/2016

Việt Nam sẽ có 96 sân golf vào năm 2020

Nguyễn Lê

Việc quy hoạch phát triển sân golf chủ yếu tại các khu vực đất có chất lượng kém, đất cát, đất chưa sử dụng

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trình bày báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trình bày báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.
Đến 2020, Việt Nam sẽ có 46,81 nghìn ha đất cơ sở thể dục – thể thao, cao hơn 2,05 nghìn ha so với chỉ tiêu theo nghị quyết của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết tại phiên họp sáng 7/3 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Trong 46,81 nghìn ha nói trên, có 10,98 nghìn ha thuộc 96 sân golf. Việc quy hoạch phát triển sân golf chủ yếu tại các khu vực đất có chất lượng kém, đất cát, đất chưa sử dụng, không sử dụng vào đất trồng lúa, đất màu, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, ông Quang trình bày.

Bộ trưởng cũng cho biết năm 2015, toàn quốc có 58 sân golf thuộc 24 tỉnh, thành, và đang sử dụng 9,27 nghìn ha đất.

Thông tin từ báo cáo việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia của Bộ còn cho thấy đến năm 2020 đất trồng lúa được phép giảm 218,31 nghìn ha.

Với nhóm đất phi nông nghiệp, đến 2020 diện tích đất quốc phòng là 340,96 nghìn ha, điều chỉnh giảm thêm 47,07 nghìn ha so với chỉ tiêu theo nghị quyết của Quốc hội do rà soát, xác đinh lại nhu cầu sử dụng đất quốc phòng.

Tương tự, đất an ninh cũng điều chỉnh giảm 10,70 nghìn ha, đến 2020 là 71,14 nghìn ha.

Chính phủ cũng đề xuất đến 2020 đất khu công nghiệp là 191,42 nghìn ha, giảm 8,59 nghìn ha so với chỉ tiêu đã được Quốc hội quyết định.

Tăng cao là đất giao thông với 779,10 nghìn ha vào năm 2020 (không bao gồm diện tích đất hành lang giao thông), tăng 87,91 nghìn ha so với năm 2015.

Trong quy hoạch một số loại đất sử dụng đa mục đích, Bộ trưởng cho biết đến 2020 cả nước sẽ có 42 khu kinh tế, gồm 16 khu kinh tế ven biển và 26 khu kinh tế cửa khẩu, với tổng diện tích 1.582,97 nghìn ha.

Cùng thời gian, đất đô thị của cả nước sẽ là 1.941,74 nghìn ha, tang 299,32 nghìn ha so với 2015.