10:55 15/07/2008

Việt Nam sẽ mời chuyên gia quốc tế tư vấn

P.V

Việt Nam sẽ mời các chuyên gia kinh tế quốc tế có uy tín vào trao đổi, tư vấn chính sách cho các cơ quan Chính phủ

Các chuyên gia quốc tế cũng sẽ tham gia tư vấn cho các doanh nghiệp của Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế.
Các chuyên gia quốc tế cũng sẽ tham gia tư vấn cho các doanh nghiệp của Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế.
Việt Nam sẽ mời các chuyên gia kinh tế quốc tế có uy tín vào trao đổi, tư vấn chính sách cho các cơ quan Chính phủ.

Việc này đã được Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc, theo tinh thần Công văn số 4585/VPCP-QHQT.

Cũng theo nội dung công văn nói trên, các chuyên gia quốc tế cũng sẽ tham gia tư vấn cho các doanh nghiệp của Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế.

Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan liên quan lựa chọn mời các chuyên gia kinh tế quốc tế vào Việt Nam tổ chức trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn giúp đỡ Việt Nam.