12:09 26/03/2010

Việt Nam sẽ trồng cao su ở Mozambique

Chu Khôi

Việt Nam sẽ hợp tác thực hiện dự án đầu tư tổng hợp về nông nghiệp trên diện tích 200 nghìn ha tại Mozambique

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sẽ đầu tư phát triển trồng cây cao su tại Mozambique.
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sẽ đầu tư phát triển trồng cây cao su tại Mozambique.
Việt Nam sẽ hợp tác thực hiện dự án đầu tư tổng hợp về nông nghiệp trên diện tích 200 nghìn ha tại Mozambique.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Bộ Nông nghiệp Mozambique tại Việt Nam, ngày 25/3 đã diễn ra cuộc hội đàm giữa bộ trưởng bộ nông nghiệp hai nước để bàn thảo kế hoạch triển khai dự án.

Ông Suares Nhaca, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mozambique cho biết trong những năm qua, kinh tế Mozambique phát triển ổn định, tăng trưởng hàng năm đạt 7%, nhờ vậy Mozambique đang ngày càng giảm dần sự lệ thuộc vào viện trợ tài chính từ nước ngoài. Tuy nhiên, Mozambique vẫn là nước nông nghiệp lạc hậu, hiện nay vẫn phải nhập khẩu hàng năm 550 nghìn tấn lương thực.  

Theo biên bản ghi nhớ giữa chính phủ hai nước, hai bên thống nhất triển khai dự án đầu tư tổng hợp của Việt Nam về lĩnh vực nông nghiệp. Dự án sẽ được triển khai trên diện tích khoảng 200.000 ha tại Mozambique để trồng cây công nghiệp, trồng lúa, khai thác chế biến gỗ và nuôi trồng thủy sản.

Từ đó đến nay, bộ nông nghiệp hai nước đã cùng nhau khảo sát, lập kế hoạch triển khai, chỉ định các doanh nghiệp và các cơ quan tham gia. Đồng thời cùng xác định những vấn đề kỹ thuật cụ thể, diện tích và địa điểm triển khai để báo cáo chính phủ hai nước thông qua vào cuối tháng 3/2010.

Chương trình hỗ trợ nông nghiệp của Việt Nam tại Mozambique bao gồm nhiều dự án. Theo đó, Việt Nam giúp nước bạn xây dựng và chỉ đạo thực hiện Chương trình an ninh lương thực trong thời hạn 3 năm kể từ năm 2010; sản xuất lúa gạo tại tỉnh Zambedia và Gaza.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam sẽ trợ giúp Bộ Khoa học và Công nghệ Mozambique thiết lập trung tâm nghiên cứu, khuyến nông và sản xuất lúa gạo tại Nicoadala, tỉnh Zambedia; giúp đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật ngành nông nghiệp và hỗ trợ về lĩnh vực thủy sản. Hiện nay Bộ đang tư vấn cho Bộ Thủy sản Mozambique xây dựng dự án thành lập Trung tâm Trình diễn và tập huấn nuôi trồng thủy sản nước ngọt tại Chowke.

Bên cạnh những dự án hỗ trợ, nhiều liên kết liên doanh giữa các doanh nghiệp hai nước cũng đang hình thành trong lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong các ngày 20 - 22/3 vừa qua, phái đoàn Bộ Nông nghiệp Mozambique đã thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Phú Riềng, Trung tâm Nghiên cứu cao su Lai Khê... Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sẽ đầu tư phát triển trồng cây cao su tại Mozambique.