15:55 09/03/2009

Việt Nam tiếp tục dẫn đầu về đầu tư nước ngoài vào Lào

Lê Trà

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào cho biết, Việt Nam tiếp tục đứng đầu về đầu tư nước ngoài vào Lào trong quý 1/2009

Một góc Thủ đô Vientane, Lào.
Một góc Thủ đô Vientane, Lào.
Số liệu thống kê mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào cho biết, Việt Nam tiếp duy trì vị trí dẫn đầu về đầu tư nước ngoài vào Lào trong quý 1 tài khóa 2009 (từ 10/2008- 10/2009) với 87,7 triệu USD.

Đứng thứ hai là Thái Lan với 48,8 triệu USD, sau đó là Trung Quốc (9,2 triệu USD). Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, từ năm 2001 tới nay đã có 36 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào, với tổng số vốn lên tới gần 7,1 tỷ USD.

Trong số 10 nhà đầu tư lớn nhất, Thái Lan vẫn đứng đầu với 1,58 tỷ USD/207 dự án, tiếp theo là Trung Quốc với 1,32 tỷ USD/285 dự án, Việt Nam đứng thứ ba.

Theo số liệu trên, đã có 1.173 dự án đầu tư vào các lĩnh vực tại Lào kể từ năm 2001-2009, trong đó đầu tư vào lĩnh vực năng lượng là lớn nhất (gần 3,335 tỷ USD với 42 dự án).