10:30 14/03/2007

Việt Nam trúng thầu 17 nghìn tấn gạo sang Nhật Bản

Quỳnh Ngọc

Việt Nam vừa trúng thầu 17.050 tấn gạo xuất khẩu sang Nhật Bản với mức giá trung bình 459,16 USD/tấn

Tính cả đợt trúng thầu lần này, kể từ đầu năm nay, gạo Việt Nam đã liên tiếp 3 lần trúng thầu với tổng số lượng lên đến 45.050 tấn.
Tính cả đợt trúng thầu lần này, kể từ đầu năm nay, gạo Việt Nam đã liên tiếp 3 lần trúng thầu với tổng số lượng lên đến 45.050 tấn.
Việt Nam vừa trúng thầu 17.050 tấn gạo xuất khẩu sang Nhật Bản với mức giá trung bình 459,16 USD/tấn.

Theo thống kê của Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, từ năm 2002 đến nay, gạo Việt Nam đã liên tiếp trúng thầu tại Nhật Bản với số lượng tăng dần. Điều này chứng tỏ gạo Việt Nam có giá cả cạnh tranh và đang đáp ứng được những quy định khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm của Nhật.

Tuy nhiên, để việc xuất khẩu gạo vào thị trường này được bền vững, theo Thương vụ, ngoài việc đáp ứng quy định về dư lượng các chất nông dược đã được quy định từ trước đến nay, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần tăng cường kiểm tra dư lượng đối với chất Orysastrobin. Đây là chất mới được bổ sung vào quy định và bắt đầu thực hiện từ 25/9/2006 (dư lượng cho phép dưới 0,2ppm).

Như vậy tính cả đợt trúng thầu lần này, kể từ đầu năm nay, gạo Việt Nam đã liên tiếp 3 lần trúng thầu với tổng số lượng lên đến 45.050 tấn.