14:20 28/09/2010

VietABank được chào bán hơn 127 triệu cổ phiếu

Hà Vy

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho VietABank

Khách hàng giao dịch tại VietABank.
Khách hàng giao dịch tại VietABank.
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 686/UBCK-GCN cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VietABank).

Theo đó, VietABank được chào bán 127.240.500 cổ phiếu ra công chúng, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, 26.108.829 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 101.131.671 cổ phiếu cho nhà đầu tư, đối tác trong nước với tổng giá trị cổ phiếu chào bán là 1.272.405.000.000 đồng.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, VietABank phải thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch. Tổ chức tư vấn phát hành của ngân hàng này là Công ty Chứng khoán Phương Đông.
     
Hiện nay, VietABank có vốn điều lệ 1.631,8 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 115-121 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM.

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã chấp thuận cho VietABank tăng vốn điều lệ từ 1.631,8 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông ngân hàng này thông qua ngày 26/3/2010.