15:58 07/06/2010

VietBank có mặt tại Khánh Hòa và Vũng Tàu

P.V

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) bắt đầu có mặt tại địa bàn Khánh Hòa và Bà Rịa – Vũng Tàu với 2 chi nhánh mới

VietBank hiện đã có 8 chi nhánh và 49 điểm giao dịch trên toàn quốc.
VietBank hiện đã có 8 chi nhánh và 49 điểm giao dịch trên toàn quốc.
Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) bắt đầu có mặt tại hai địa bàn Khánh Hòa và Bà Rịa – Vũng Tàu với kế hoạch mở hai chi nhánh mới.

Ngày 4/6/2010, VietBank khai trương Chi nhánh Khánh Hòa (tại số 24 Yersin, Phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa), là chi nhánh thứ 7 và là điểm hoạt động thứ 48 của ngân hàng này trên toàn quốc.

Với chi nhánh đầu tiên tại Khánh Hòa, VietBank đã chính thức mở rộng mạng lưới ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

VietBank Khánh Hòa cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như huy động vốn bằng VND, USD của các tổ chức và cá nhân dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn; cấp tín dụng; chuyển tiền nhanh trong nước, quốc tế và các dịch vụ ngân hàng khác.

Ngày 8/6 này, VietBank cũng sẽ khai trương Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu (tại số 332 Nguyễn An Ninh, Phường 7, thành phố Vũng Tàu), mở rộng mạng lưới lên 8 chi nhánh và 49 điểm giao dịch trên toàn quốc.

VietBank Bà Rịa – Vũng Tàu cũng sẽ cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng như huy động vốn, cho vay, chuyển tiền nhanh trong nước và quốc tế…