16:05 16/02/2009

Vietbank được cung ứng dịch vụ ngoại hối

N.Anh

Ngày 16/2, Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận Vietbank đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối

Ngày 16/2/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Vietbank) đã đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.

Theo đó, Vietbank đủ điều kiện hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối như cung cấp các giao dịch hối đoái dưới hình thức giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền lựa chọn, hợp đồng tương lai và các giao dịch hối đoái khác theo thông lệ quốc tế;...

Vietbank có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến họat động cung ứng dịch vụ ngoại hối.