14:29 09/04/2009

VietBank hợp tác với bảo hiểm AIG Life

M.Đức

VietBank và AIG Life sẽ cùng hợp tác phân phối các sản phẩm liên kết giữa bảo hiểm nhân thọ và các khoản vay ngân hàng

Với sự hợp tác này, mỗi chi nhánh VietBank sẽ có các chuyên viên tư vấn của AIG Life tiếp thị, bán sản phẩm bảo hiểm và sẽ thanh toán lại cho ngân hàng này các khoản phí hợp tác cho các hợp đồng bảo hiểm được giao kết thành công.
Với sự hợp tác này, mỗi chi nhánh VietBank sẽ có các chuyên viên tư vấn của AIG Life tiếp thị, bán sản phẩm bảo hiểm và sẽ thanh toán lại cho ngân hàng này các khoản phí hợp tác cho các hợp đồng bảo hiểm được giao kết thành công.
VietBank và AIG Life sẽ cùng hợp tác phân phối các sản phẩm liên kết giữa bảo hiểm nhân thọ và các khoản vay ngân hàng.

Ngày 7/4, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) khai trương chi nhánh đầu tiên tại Hải Phòng. Cùng với sự kiện này, VietBank đã ký bản ghi nhớ hợp tác với hãng bảo hiểm AIG Life (Việt Nam).

Theo nội dung bản ghi nhớ, VietBank và AIG Life sẽ cùng hợp tác phân phối các loại hình bảo hiểm nhân thọ, bao gồm cả dòng sản phẩm liên kết giữa bảo hiểm nhân thọ và các khoản vay ngân hàng.

Cũng trong dự định hợp tác này, AIG Life sẽ triển khai mô hình chuyên viên tư vấn tài chính. Theo đó, mỗi chi nhánh, văn phòng VietBank sẽ có các chuyên viên tư vấn tài chính của AIG Life tiếp thị, tư vấn, bán sản phẩm bảo hiểm và sẽ thanh toán lại cho ngân hàng này các khoản phí hợp tác cho các hợp đồng bảo hiểm được giao kết thành công.

Ngày 15/4 này, VietBank cho biết sẽ tiếp tục khai trương chi nhánh mới tại Đà Nẵng. Và dự kiến trong năm 2009, ngân hàng này sẽ có 40 điểm hoạt động trên cả nước.