10:34 25/12/2009

VietBank tiếp tục tăng lãi suất VND và USD

P.V

Ngày 25/12, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) tiếp tục tăng lãi suất huy động VND, USD ở hầu hết các kỳ hạn

Riêng sản phẩm “Lãi suất tiết kiệm – Plus” đối với VND của VietBank, lãi suất cao nhất lên tới 10,499%/năm.
Riêng sản phẩm “Lãi suất tiết kiệm – Plus” đối với VND của VietBank, lãi suất cao nhất lên tới 10,499%/năm.
Ngày 25/12, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) tiếp tục tăng lãi suất huy động VND, USD ở hầu hết các kỳ hạn.

Theo đó, mức lãi suất VND được điều chỉnh tăng từ 0,15 – 1,00 %/năm dành cho các kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến 6 tháng và tăng 0,02 - 0,17%/năm dành cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 36 tháng.

Riêng sản phẩm “Lãi suất tiết kiệm – Plus” có lãi suất cao nhất, lên tới 10,499%/năm.

Lãi suất huy động USD của VietBank cũng được điều chỉnh tăng từ 0,05 – 0,80%/năm. Lãi suất huy động USD cao nhất 3,50%/năm dành cho kỳ hạn 36 tháng.

Ngoài ra, VietBank còn áp dụng mức lãi suất cộng thưởng VND từ 0,01 - 0,15%/năm, tùy vào mức tiền gửi khác nhau.