15:55 13/03/2012

VietBank triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử

Hoài Nam

Từ ngày 14/3/2012, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) bắt đầu triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử (Internet Banking)

Năm 2011, lợi nhuận sau khi trích lập dự phòng của VietBank đạt 395 tỷ đồng.
Năm 2011, lợi nhuận sau khi trích lập dự phòng của VietBank đạt 395 tỷ đồng.
Từ ngày 14/3/2012, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) bắt đầu triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử (Internet Banking).

Dịch vụ ngân hàng điện tử của VietBank áp dụng cho đối tượng khách hàng là cá nhân hoặc tổ chức có mở tài khoản tại VietBank; trong đó có những tiện ích như chuyển khoản trong và ngoài hệ thống (có thể chọn ngày thực hiện giao dịch), chuyển tiền cho người nhận bằng CMND/hộ chiếu…

Trong thời gian đầu triển khai, khách hàng của VietBank khi đăng ký sử dụng dịch vụ đều được miễn phí.

Kết thúc năm 2011, vốn chủ sở hữu của VietBank đạt hơn 3.386 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 13.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 8.272 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 18.255 tỷ đồng, lợi nhuận sau khi trích lập dự phòng đạt 395 tỷ đồng, số lượng kênh phân phối đạt 93 đơn vị, đội ngũ nhân sự hơn 1.400 người.