23:54 04/05/2010

VietBank triển khai ngân hàng điện tử

M.Đức

Từ ngày 4/5/2010 Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) chính thức triển khai sản phẩm ngân hàng điện tử

Sau một thời gian thử nghiệm, từ ngày 4/5/2010 Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) chính thức triển khai sản phẩm ngân hàng điện tử.

Ngân hàng điện tử của VietBank cung cấp các dịch vụ như thông báo tự động khi số dư thay đổi qua SMS Banking, xem số dư hiện tại của tài khoản tiền gửi thanh toán qua SMS Banking và Internet Banking, xem và in sao kê qua Internet Banking, xem tỷ giá trong này qua SMS Banking.

Theo giới thiệu, dịch vụ ngân hàng điện tử của VietBank được bảo đảm an toàn thông tin, tạo ra một kênh giao tiếp an toàn và bảo mật, cũng như tạo thêm những tiện ích mới bên cạnh các giao dịch truyền thống.

Để sử dụng dịch vụ, khách hàng chỉ cần điền thông tin vào phiếu đăng ký tại các điểm giao dịch của VietBank hoặc có thể tải về trên trang web www.vietbank.com.vn.