21:32 14/07/2010

Vietcombank bán 5 triệu cổ phiếu Eximbank

Văn Nhật

Vietcombank thông báo bán 5 triệu cổ phiếu của Eximbank từ ngày 19/7 đến ngày 19/9/2010

Nếu bán xong 5 triệu cổ phiếu đăng ký, tỷ lệ sở hữu của Vietcombank tại Eximbank sẽ còn 8,19%.
Nếu bán xong 5 triệu cổ phiếu đăng ký, tỷ lệ sở hữu của Vietcombank tại Eximbank sẽ còn 8,19%.
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thông báo bán 5 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) từ ngày 19/7.

Ngày 14/7, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ Eximbank (mã EIB-HOSE).

Tên tổ chức đăng ký giao dịch là Vietcombank, người đại diện vốn là bà Lê Thị Hoa (Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank, đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị Vietcombank).

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 77.111.917 cổ phiếu, chiếm 8,76% vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán 5.000.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 72.111.917 cổ phiếu, chiếm 8,19% vốn điều lệ.

Mục đích thực hiện giao dịch trên là để tái cơ cấu lại danh mục đầu tư. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 19/7/2010 đến ngày 19/9/2010.