17:01 10/03/2014

Vietcombank bổ nhiệm thêm phó tổng giám đốc

Hà Anh

Ông Phạm Mạnh Thắng, Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Hải Dương, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Vietcombank từ ngày 10/3

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc cho ông Phạm Mạnh Thắng.<br>
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc cho ông Phạm Mạnh Thắng.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (mã VCB-HOSE) vừa công bố bổ nhiệm nhân sự cao cấp.

Theo đó, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng, sinh ngày 27/4/1962, là Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Hải Dương, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Vietcombank, kể từ ngày 10/3/2014.

Hiện Ban giám đốc của Vietcombank có 10 thành viên gồm ông Nghiêm Xuân Thành - Tổng giám đốc và các phó tổng giám đốc gồm: ông Nguyễn Văn Tuân, ông Đào Minh Tuấn, ông Phạm Quang Dũng, ông Nguyễn Danh Lương, ông Đào Hảo, ông Phạm Thanh Hà,  ông Yukata Abe, bà Trương Thị Thúy Nga và ông Phạm Mạnh Thắng.

Được biết, lợi nhuận trước thuế quý 4/2013 của VCB đạt 1.753 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế cả năm 2013 đạt 5.744 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 2012. Lợi nhuận sau thuế quý 4/2013 đạt 1.344 tỷ đồng và cả năm 2013 đạt 4.371 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2013, tổng tài sản của VCB đạt 467.459 tỷ đồng; cho vay khách hàng đạt 274.314 tỷ đồng; tiền gửi của khách đạt 330.305 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng lên 7.631 tỷ đồng.

Cũng tính đến ngày 31/12, tỷ lệ nợ xấu của VCB đạt 7.206 tỷ đồng, chiếm 2,62%/tổng dư nợ. Trong đó, nợ nghi ngờ tăng từ 1.213 tỷ đồng hồi đầu năm lên 1.889,6 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn tăng đột biến từ 1.456 tỷ đồng hồi đầu năm 2012 lên tới 2.978 tỷ đồng cuối năm.