09:52 02/07/2008

Vietcombank cấp sổ chứng nhận cổ đông và chi trả lãi cổ phiếu

Đặng Thành

Từ ngày 2/7/2008, Vietcombank sẽ cấp Sổ chứng nhận cổ đông và chi trả tiền lãi mua cổ phần cho cổ đông

Tin từ Vietcombank cho biết, bắt đầu từ ngày 2/7/2008, ngân hàng này sẽ cấp Sổ chứng nhận cổ đông và chi trả tiền lãi mua cổ phần cho cổ đông.

Việc xác nhận chuyển nhượng cổ phần cũng sẽ bắt đầu được thực hiện kể từ ngày 9/7/2008.

Các cổ đông khi đến nhận Sổ chứng nhận cổ đông cần phải có những giấy tờ sau: đối với cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (cổ đông dùng khi đăng ký đấu giá hoặc chuyển đổi trái phiếu); Thông báo trúng đấu giá, chứng từ nộp tiền mua cổ phần và/hoặc giấy đăng ký chuyển đổi trái phiếu có xác nhận của Vietcombank.

Đối với tổ chức: thông báo trúng đấu giá, chứng từ nộp tiền mua cổ phần và/hoặc giấy đăng ký chuyển đổi trái phiếu có xác nhận của Vietcombank; Giấy uỷ quyền của tổ chức cho người đại diện đi nhận Sổ chứng nhận cổ đông; Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện được uỷ quyền.

Trước đó, Vietcombank đã ký kết uỷ quyền với VCBS, theo đó, VCBS sẽ quản lý danh sách cổ đông Vietcombank; thực hiện các công việc có liên quan đến chuyển nhượng cổ phần, xác nhận hồ sơ chuyển nhượng cổ phần của Vietcombank; thực hiện các quyền của cổ đông khi có phát sinh.