21:58 23/01/2008

Vietcombank có niêm yết đúng hẹn?

Minh Đức

Vietcombank có kịp hoàn thành các bước cần thiết để niêm yết cổ phiếu trên sàn Tp.HCM vào tháng 6/2008?

Dự kiến giá bán cổ phần Vietcombank cho đối tác chiến lược nước ngoài sẽ không thấp hơn giá đấu thành công bình quân đợt IPO vừa qua.
Dự kiến giá bán cổ phần Vietcombank cho đối tác chiến lược nước ngoài sẽ không thấp hơn giá đấu thành công bình quân đợt IPO vừa qua.
Vietcombank có kịp hoàn thành các bước cần thiết để niêm yết cổ phiếu trên sàn Tp.HCM vào tháng 6/2008?

>>Toàn cảnh cổ phần hóa Vietcombank

 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn ngày 21/1, trong trường hợp Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chưa lựa chọn được đối tác chiến lược phù hợp vào đầu năm 2008, việc tiến hành họp đại hội cổ đông lần đầu vẫn sẽ được thực hiện vào cuối quý 1 này và niêm yết cổ phiếu trên thị trường trong nước vào tháng 6/2008.

Trước khi có công văn này, nhà đầu tư vẫn dõi theo kết quả nộp tiền mua cổ phần Vietcombank, trong đó tỷ lệ bỏ cọc là vấn đề được quan tâm nhất.

Hiện Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM chưa công bố kết quả chính thức, tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thu Hà, Phó tổng giám đốc Vietcombank, kết quả sơ bộ cho thấy có 90% nhà đầu tư trúng giá đã nộp tiền, riêng lượng trúng thầu với giá 120.000 đồng/cổ phần đã đóng tới 95%.

Với những tỷ lệ trên, Vietcombank cơ bản đã thực hiện đợt phát hành cổ phần lần đầu (IPO) thành công, tạo cơ sở cho kế hoạch niêm yết trong thời gian tới, xa hơn là niêm yết ở thị trường nước ngoài.

Tuy nhiên, điểm mà nhà đầu tư quan tâm hiện nay là liệu Vietcombank có kịp chốt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài trước thời điểm niêm yết vào tháng 6/2008 như định hướng của Chính phủ? Mặt khác, Vietcombank có kịp đảm bảo có được tỷ lệ 20% cổ phần phát hành ra bên ngoài để có thể niêm yết? (hiện tỷ lệ cổ phần do cổ đông có quyền biểu quyết tại Vietcombank đạt gần 10%, trong khi điều kiện niêm yết tại sàn Tp.HCM là 20%).

Trước những câu hỏi này, ông Nguyễn Phước Thanh, Tổng giám đốc Vietcombank, cho biết hiện đang có 5 – 6 đối tác chiến lược tiềm năng trong nước đang chờ giá bán chính thức. Vietcombank cũng đang đàm phán với 3 ứng viên đối tác chiến lược nước ngoài và dự kiến giá bán sẽ không thấp hơn giá đấu thành công bình quân đợt IPO vừa qua (107.860 đồng).

“Hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư chiến lược trong nước và nước ngoài đã được Vietcombank hoàn tất trình Chính phủ, và theo chỉ đạo của Chính phủ, Vietcombank sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác này ngay trong tháng 1/2008”, ông Thanh cho biết.

Trong trường hợp đối tác trong và ngoài nước không chấp nhận mức giá Vietcombank đưa ra và tỷ lệ 20% cổ phần bán ra bên ngoài nói trên không đảm bảo thì kế hoạch niêm yết sẽ thế nào, ông Thanh nói: “Chúng tôi không làm mọi giá để lên sàn. Về mặt đại chúng, Vietcombank đã quá đủ rồi vì số lượng cổ đông đã lên đến hàng nghìn người. Và theo quy định thì còn thiếu phần tỷ lệ bán ra công chúng mà thôi. Tuy nhiên Vietcombank đã báo cáo Chinh phủ và Chính phủ sẽ tạo điều kiện để Vietcombank lên sàn đúng dự kiến”.

Trong định hướng kế hoạch năm 2008, Vietcombank cũng đặt nhiệm vụ tiếp tục thực hiện việc lựa chọn và bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước xuống khoảng 70%.

Liên quan đến việc sự dụng thặng dư vốn, công văn ngày 21/1 của Văn phòng Chính phủ đề cập đến việc cho phép Vietcombank được để lại một phần ngoài tỷ lệ theo quy định. Ông Thanh cho biết nguồn vốn đó được để lại để đầu tư cơ sở hạ tầng đường 5, tổng vốn đầu tư là 30.000 tỷ đồng và đây là dự án mang ý nghĩa xã hội nhiều hơn và tạo vị thế cho thương hiệu Vietcombank…

Trong năm 2007, lợi nhuận sau thuế của Vietcombank là 2.056 tỷ đồng, giảm 16,8% so với năm 2006. Nguyên nhân sụt giảm được Vietcombank giải thích là chủ yếu do tăng trích lập dự phòng rủi ro (1.179 tỷ đồng năm 2007 so với 170 tỷ đồng năm 2006).

Trong năm 2008, Vietcombank đề ra mục tiêu đưa lợi nhuận sau thuế tăng 40%, tỷ lệ trích lập các quỹ/lợi nhuận sau thuế là 16%, tổng nguồn vốn 25%, tổng dư nợ tín dụng tăng 26%, nợ xấu ở mức 2,6%...