13:19 21/05/2010

Vietcombank được chào bán hơn 112 triệu cổ phiếu

N.Anh

Ủy ban Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Trụ sở của Vietcombank.
Trụ sở của Vietcombank.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (mã VCB-HOSE).

Theo đó, Vietcombank được chào bán 112.285.426 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 1.122.854.260.000 đồng theo mệnh giá.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, Vietcombank phải thực hiện theo phương án nêu trong bản cáo bạch, tổ chức tư vấn phát hành của ngân hàng là Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank.