22:30 01/04/2009

Vietcombank được chấp thuận niêm yết cổ phiếu về nguyên tắc

Thu Thủy

Ngày 1/4, sàn Tp.HCM đã có công văn chấp thuận về nguyên tắc cho Vietcombank được niêm yết hơn 112 triệu cổ phiếu

Trụ sở của Vietcombank.
Trụ sở của Vietcombank.
Ngày 1/4/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã có công văn chấp thuận về nguyên tắc cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được niêm yết 112.285.426 cổ phiếu.

Để hoàn tất thủ tục cấp quyết định niêm yết chính thức, ngân hàng cần hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Số cổ phiếu Vietcombank đăng ký niêm yết trên HOSE tương đương với 9,28% vốn điều lệ (12.100.860.260.000 đồng).

Sắp tới, ngày 28/4/2009, Vietcombank sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường nên lần thứ hai tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - đường Phạm Hùng, Hà Nội, nhằm thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2008 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2009.

Đồng thời, thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2008 và định hướng năm 2009; thông qua tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2008; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2009; thông qua báo cáo công tác niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2008 và kế hoạch năm 2009;...

Năm 2008, Vietcombank công bố lợi nhuận ước đạt 3.350 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 220.000 tỷ đồng; tăng trưởng dư nợ tín dụng ước đạt 16,4%; tăng trưởng huy động vốn khoảng 12%; tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng khoảng 4,5%.

Được biết, mức chi trả cổ tức năm 2008 của Vietcombank bằng tiền đạt tỷ lệ 12%/mệnh giá.