15:31 12/06/2009

Vietcombank được niêm yết hơn 112 triệu cổ phiếu

Thu Thủy

Sàn Tp.HCM vừa có công văn chấp thuận cho Vietcombank được niêm yết 112.285.426 cổ phiếu

Theo báo cáo hợp nhất quý 1/2009, tổng tài sản của Vietconbank đạt hơn 220.493 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.459,9 tỷ đồng.
Theo báo cáo hợp nhất quý 1/2009, tổng tài sản của Vietconbank đạt hơn 220.493 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.459,9 tỷ đồng.
Ngày 12/6/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã có công văn chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được niêm yết 112.285.426 cổ phiếu.

Số cổ phiếu Vietcombank được niêm yết trên HOSE tương đương 9,28% vốn điều lệ (12.100.860.260.000 đồng). Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết tính theo mệnh giá (10.000 đồng) đạt 1.122.854.260.000 đồng.

Trước đó, ngày 1/6/2009, Vietcombank đã chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu, nhằm chuẩn bị cho quá trình niêm yết trên HOSE.

Theo báo cáo hợp nhất quý 1/2009, Vietconbank đạt tổng tài sản hơn 220.493 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.459,9 tỷ đồng.

Năm 2009, Vietcombank đặt mục tiêu tổng thu nhập trước thuế đạt 3.320 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưới 3,5% tổng dư nợ; mức chi trả cổ tức đạt 1.200 đồng/cổ phiếu.

Được biết, đại hội cổ đông thường niên lần 2, Hội đồng Quản trị Vietcombank đưa ra phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2009 thêm gần 1.123 tỷ đồng. Theo kế hoạch dự kiến, lượng vốn phát hành thêm nói trên của Vietcombank tương ứng 9,28% vốn điều lệ hiện có; vốn điều lệ sau khi phát hành thêm sẽ là 13.224 tỷ đồng.